Ročník 2008/2009

Skončil šestý ročník Liberálně-konzervativní akademie

Šestý ročník LKA vyvrcholil v sobotu 30. května závěrečnými zkouškami a slavnostním předáním diplomů absolventům.

Základní informace o ročníku 2008/2009:

Časové schéma LKA 2008/2009:

čas    předmět 
09.00 - 10.45    1. hodina prvního předmětu 
11.05 - 12.50    2. hodina prvního předmětu 
12.50 - 13.50     Oběd
13.50 - 15.35   1. hodina druhého předmětu 
15.55 - 17.40    2. hodina druhého předmětu 

I právě skončená Liberálně-konzervativní akademie se konala díky tradiční podpoře Nadace Konrada Adenauera.

 

Harmonogram LKA 2008/2009

Zimní semestr                          

Jiří Frgal a Hana Svobodová přednáší o komunikaci a veřejné prezentaci

4. - 5. října 2008 – zahájení LKA 2008/2009 (4.10. od 18:00 zahajovací party)

 • Mezinárodní vztahy - Doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
 • Komunikace a veřejná prezentace - PhDr. Jiří Frgal, Ing. Hana Svobodová

Právo - Doc. Judr. Alena Macková, Ph.D.

1. listopadu 2008

 • Politologie - Prof. Dr. Miroslav Novák
 • Právo - Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

Prof. Josef Šíma přednáší na akademii ekonomii

29. listopadu 2008

 • Ekonomie - Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
 • Politický marketing - Ing. Marek Buchta, MBA

Mezinárodní vztahy - Doc. Markéta Pitrová, Ph.D.

10. ledna 2009

 • Ekonomie - Doc. Ilona Bažantová, CSc.
 • Mezinárodní vztahy - Doc. Markéta Pitrová, Ph.D.

 

Letní semestr                         

Politogie - Ladislav Mrklas, politolog, ředitel CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie

14. února  2009

 • Politologie - Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.
 • Právo - JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

Ekonomie - Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D.

14. března 2009

 • Komunikace a veřejná prezentace - PhDr. Jiří Frgal, Ing. Hana Svobodová
 • Ekonomie - Ing. Jaroslava  Kypetová, Ph.D.

18. duben 2009 v Hradci Králové

Poslanec Evropského parlamentu Oldřich Vlasák při své přednášce na LKA 2008/2009

 • Evropský parlament - Ing. Oldřich Vlasák
 • Mezinárodní  vztahy - Doc. Petr Robejšek
 • Politologie - PhDr. Petr Sokol

16. 05. 2009

Právo - Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

 • Právo - Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
 • Politický marketing - Ing. Jan Šafrata

30. 05. 2009

Soustředění na otázky závěrečného testu

závěrečné zkoušky a slavnostní předání diplomů absolventům